Ramazan ve Kur’an

Ramazan ve Kur’an

Soru: “Kur’an ayı” da denilen Ramazan-ı Şerif’te, Cenâb-ı
Hakk’ın yüce kelamına karşı yoğun bir teveccüh oluyor. Bu teveccühün iyi
değerlendirilebilmesi ve Ramazan-ı Şerif’in –diğer hususiyetlerinin yanı sıra–
tam bir Kur’an ayı yapılabilmesi için neler tavsiye buyurursunuz?-Kur’an-ı Kerim’e saygı nasıl olmalıdır? Onu işlemeli sandıklar, ipekten
kılıflar arasında muhafaza etmenin ve öpüp yüze göze sürmenin de bir kıymeti var
mıdır? (00.58)


-Kainatın İftihar Tablosu ile Cibril-i Emin’in Kur’an-ı Kerim’i
karşılıklı olarak okumalarına “mukabele” denilmiştir. Hem o mukaddes hatıraya
saygının bir tezahürü olarak hem de Kur’an’ın Ramazan’da nazil olması ve
özellikle bu ayda Kur’an okumanın kat kat mükâfatlandırılacağının müjdelenmesi
sebebiyle, mü’minler Ramazan boyunca camilerde ve evlerde “mukabele” okumayı ve
hatimler yapmayı güzel bir adet haline getirmişlerdir. (03.06)


-Kur’an-ı Kerim’i anlama hususunda meallerden ne ölçüde istifade edilebilir?
Kur’an meali okumak tavsiye edilmeli midir? (04.44)


-Günümüzde “mukabele” nasıl olmalıdır? (10.25)


-Herkesin kabulüne mazhar olabilecek “söz kesen” bir Kur’an tefsiri
yazılabilmesi hangi şartlara vâbestedir? (14.06)


-Kur’an, insanlığa söyleyeceği her şeyi söylemiş midir; yoksa, bundan sonra
da ondan yeni mesajlar almak mümkün müdür? “Selef-i sâlihînin Kur’an ile alâkalı
ciltler dolusu tefsir, te’vil ve yorumlarının bulunması sonraki nesillere bu
konuda söylenecek söz bırakmamıştır.” düşüncesi doğru mudur?
(19.33)

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo