Ramazan ve Kur’an

Herkul | . | BAMTELI

İndir:     mp3     mp4     HD

Soru: “Kur’an ayı” da denilen Ramazan-ı Şerif’te, Cenâb-ı Hakk’ın yüce kelamına karşı yoğun bir teveccüh oluyor. Bu teveccühün iyi değerlendirilebilmesi ve Ramazan-ı Şerif’in –diğer hususiyetlerinin yanı sıra– tam bir Kur’an ayı yapılabilmesi için neler tavsiye buyurursunuz?

-Kur’an-ı Kerim’e saygı nasıl olmalıdır? Onu işlemeli sandıklar, ipekten kılıflar arasında muhafaza etmenin ve öpüp yüze göze sürmenin de bir kıymeti var mıdır? (00.58)

-Kainatın İftihar Tablosu ile Cibril-i Emin’in Kur’an-ı Kerim’i karşılıklı olarak okumalarına “mukabele” denilmiştir. Hem o mukaddes hatıraya saygının bir tezahürü olarak hem de Kur’an’ın Ramazan’da nazil olması ve özellikle bu ayda Kur’an okumanın kat kat mükâfatlandırılacağının müjdelenmesi sebebiyle, mü’minler Ramazan boyunca camilerde ve evlerde “mukabele” okumayı ve hatimler yapmayı güzel bir adet haline getirmişlerdir. (03.06)

-Kur’an-ı Kerim’i anlama hususunda meallerden ne ölçüde istifade edilebilir? Kur’an meali okumak tavsiye edilmeli midir? (04.44)

-Günümüzde “mukabele” nasıl olmalıdır? (10.25)

-Herkesin kabulüne mazhar olabilecek “söz kesen” bir Kur’an tefsiri yazılabilmesi hangi şartlara vâbestedir? (14.06)

-Kur’an, insanlığa söyleyeceği her şeyi söylemiş midir; yoksa, bundan sonra da ondan yeni mesajlar almak mümkün müdür? “Selef-i sâlihînin Kur’an ile alâkalı ciltler dolusu tefsir, te’vil ve yorumlarının bulunması sonraki nesillere bu konuda söylenecek söz bırakmamıştır.” düşüncesi doğru mudur? (19.33)