Dua İhtiyacı ve Gönülden Yakarışlar

Dua İhtiyacı ve Gönülden Yakarışlar

Soru: Şekil ve formatların öldürücü ağında edâ ettiğimiz şeylerden biri de dua meselesi. Sebepler üstü Allah’a teveccühün bir adı ve ünvânı olan duada ülfet ve ünsiyet perdesini yırtma adına bir şekil ve format değişikliğinden bahsedilebilir mi? Bu konuyla alâkalı mülahazalarınızı lutfeder misiniz?-İnsan, Cenab-ı Allah’a teveccüh ettiği zaman O’nun huzurunda bulduğu şuuruyla el açmalıdır. Ne var ki, zamanla bu şuur ülfet ve ünsiyete kurban gidebilir. (01:30)

-Dua ederken gönül ile dil arasında çelişkiye meydan vermemek lazımdır. (02:30)

-Oruç ve Hac uzun zamana yayıldığı için insan her an şuurluca onlara bakamayabilir. Namaz ise böyle değildir; insanın namazda baştan sona o şuuru koruması bir esastır. (03:45)

-İnsanın ameli, kalbindeki niyetin, iz’ânın, yakînin ve Allah’la irtibatın dışa vurması demektir. (04:30)

-Duanın sebepler üstü Allah’a teveccühün bir adı ve ünvânı olması… (05:30)

-Kalbin heyecanlarının insanın sesinde ve yüzünde bir değişiklik meydana getirmesi temelde sağlam bir imana bağlıdır. Bu konuda çok rehabiliteye ihtiyacımız var. (07:30)

-Günümüzde çok ciddi bir iman problemi var. Bu problemle beraber duada kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmek mümkün değildir. Evvela, bu iman probleminin aşılması lazım. (10:30)

-Allah’ı görüyor gibi kulluk yapmanın manası… (12:00)

-Sinan Paşa ve Cenap Şehabettin’den beyitler… (13:00)

-Kitaplardaki lafları başkalarını ikna adına konuşmak demagojiden başka bir şey değildir. (14:00)

-Üstad Hazretlerinin talebelerinde gördüğüm dua halleri… (17:00)

-Duada istenecek hususlar da insanın marifet ufkuna göre değişir. (19:00)

-Ben Arafat’ta da bu şuuru arıyorum. Eğer orada bin insan samimiyetle ellerini açsa ve gönülden Allah’a yönelse, külliyet kesbettiğinden o duanın reddedilmeyeceği inancını taşıyorum. (23:00)

-Duanın yapılabileceği vakitler… (25:00)

-Tenha koyları kollamanın önemi… (27:30)

-El-Kulûbu’d-Dâria ve her gün değişik arkadaş grupları arasında paylaştırılarak bitirilmesi.


Çay Faslından…-Başkalarının ayıplarıyla meşgul olmanın kötülüğü…(32:00)

-Emanet sıfatının günümüz mü’minleri için ehemmiyeti.. (35:00)