Bilgisayar Oyunları ve İnternetin Zararları

Bilgisayar Oyunları ve İnternetin Zararları

Soru: İnternet bağımlılığı bir hastalık olarak dünya literatürüne girdi. İnternet üzerinden oynanan oyunlar çocuklarımızı da çok etkiliyor. Bu problemin çocuk sağlığına etkilerini ve aile ortamına yaptığı olumsuz tesirleri engellemek için başta aile olmak üzere eğitimci ve din görevlilerine ne gibi vazifeler düşmektedir?-Asrımızın pek çok problemi var: İnanmama problemi, kıvamında inanmama problemi, nazarî imanı amelî imana çevirememe problemi, marifete karşı lakayt kalma problemi gibi. Bu mesele de asrımızın bir problemi. (02:00)

-Bu problemin çözümü, teknolojiye tamamen karşı çıkmak değildir. Asıl mesele; teknolojiye ve ürünlerine hakim olup onları doğru şekilde kullanmaktır.(03:30)

-Türkiye’deki bir takım psikologlar ve pedegoglar bu problemin üzerinde durmalı ve çözüm üretmeliler. (06:00)

-Onların ortaya koyduğu projeler RTÜK ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumlara sunulmalı ve bir toplumu kurtarıcı müşterek planlar oluşturulmalı. (07:30)

-En azından internette zararlı yerlere ulaşmanın önü kesilmeli; Mili Eğitim Bakanlığı ve RTÜK gibi kurumlardan vesika alınması sağlanmalı. (09:20)

-Diğer taraftan, toplumdan bu konuda bir şikayet de olmuyor. İnsanlar bu rahatsızlığı
resmi kurumlara şikayet etmeliler. (10: 15)

-Aileler çocuklarını kitap okuma gibi farklı şeylerle meşgul etmeli ve onların internet evlerine (cafe) gitmelerini engellemeliler. Kendi evlerine internet aboneliği alacaklarsa, mutlaka onun kontrolünü sağlamalılar. (11:00)

-Uzun vadede çözüm, milletimizin devletler muvazenesinde belli bir konuma gelmesine bağlıdır. Osmanlı’dan bir örnek… (13:30)

-İnternet aracılığıyla başkalarıyla görüşüp konuşma (chat) sebebiyle aile içinde problemler görülmeye başladı. Yıkılmış yuvalar biliyorum ben.. cennet köşesi olan yuva, bir hiç uğruna cehennem köşesi haline geliyor. (16:00)

-Bizim de bu konuda birbirimize yardımcı olmamız lazım. Gördüğümüz hataları usulüne uygun gidermemiz lazım. (18:00)

-Tek kalan insana şeytan musallat olur. Arkadaşlarımızı yanlız bırakmamalı ve onlara meşrû meşguliyetler bulmalıyız. (20:00)

-İnternet ve televizyonla ulaşılan bilgiyi kendimize mâl etmemiz çok zordur. İlim sahibi olmak sadece kitap okumakla elde edilebilir; çünkü, kitabı tenkitle ve şerh düşerek okuma imkanı vardır; (22:00)

-Kitabın varidâtı çok farklıdır. Bir melek gibidir kitap ve bir ilham kaynağıdır. (23:00)

-İnternetin bilgi açısından tek olumlu yanı, bilgiye hızlı ulaşabilme imkanıdır. Bu hızlı ulaşım da bilgiyi bize mâl etmez. (25:00)

-Şahsen telefon ve bilgisayar kullanmasını bilmiyorum. Ben kalemime hayranım. Onları kullansaydım, içine girme de olur muydu?!. Nefsimden emin değilim!.. (27:00) 

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo