Avans mı İmtihan mı?

Avans mı İmtihan mı?
Share

Paylaş

Soru: Gönüllüler hareketi dünyanın pek çok ülkesinde hüsn-ü kabul görüyor; gösterilen teveccüh açısından, yapılan hizmetleri te’yid manasına gelecek önemli hadiseler cereyan ediyor. Bu kadar çok te’yidâtın liyakatimizle te’lifi de mümkün görünmüyor. Bu durum hizmet erleri için bir avans mıdır yoksa imtihan mı?-Peygamberleri büyük yapan asıl unsurlar (2.48)
-Peygamberâne vasıfların peşinde olma (05.55)
-Cenâb-ı Hak bazen büyük işleri çok küçük kimselerle gerçekleştirir (07.30)
-Şirke düşmemek için… (10.30)
-Allah Teâlâ severse… (12.44)
-Hiçbir nimet mütemadi değildir, nimetlerin devamı vasıflara göre gönderilir. (14.08)
-Ulaşılan zirvenin yüksekliği nisbetinde derin bir çukura düşme tehlikesi söz konusudur. (17.00)
-Kendimize yazık etmeyelim! (18.50)