Dünyevî Bir Beklentimiz Yok!

Dünyevî Bir Beklentimiz Yok!

Amerika’nın farklı üniversitelerinde eğitim gören kız öğrenciler kampımızda iki günlük bir program gerçekleştirdiler. Bu program çerçevesinde Muhterem Hocamız kısa da olsa kendileri ile hasbihalde bulundular.

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo