86. Nağme: En Hayırlı Genç ve En Şerli Yaşlı

86. Nağme: En Hayırlı Genç ve En Şerli Yaşlı

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Sevgili Arkadaşlar,

Sosyal medyaya adım atıp günlük mesajlar yayınlamaya başladığımız günden bu yana her an size hediye edeceğimiz malzemeyi temin düşüncesiyle oturup kalkıyoruz. Çoğunlukla derslerden latif bir bölüm, bazen bir kare fotoğraf, kimi zaman birkaç dakikalık video, başka bir vakit güzel bir hatıra veya hoş bir söz yakalayıp hemen size ulaştırmaya çalışıyoruz. Artık sadece ders ve sohbetlerdeki konuşmaları değil nerede ve hangi vesileyle olursa olsun gerçekleşen kısa hasbihalleri bile sizinle de paylaşmaya gayret ediyoruz. Bu işin hizmete vesile olduğuna inandığımız sürece de (Allah’ın izni ve inayetiyle) bu cehdimizde devamlı olacağız.

İşte bugünkü nağmemizde dersler ve sohbetler haricinde bir vesileyle dile getirilen hakikatleri arz ediyoruz:

8 dakikalık bu nağmede şu soruların cevaplarını ve aşağıda tercümesini kaydettiğimiz hadis-i şerifle ilgili bazı nükteleri bulabilirsiniz:

En hayırlı genç kimdir?

Yaşlı bir insan ne zaman zavallı bir mahluk haline dönüşür?

“Cenâb-ı Allah yedi kimseyi, Kendi zıllinden (gölgesinden) başka sığınak olmayan kıyamet gününde, zılli altında himaye edecektir.” hadis-i şerifinde zikredilen yedi zümrenin ortak özellikleri nedir?

Gerçek kardeşlik nasıl olur?

Ağlama ne zaman makbuldür?

Allah Rasûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Allah yedi kimseyi, Kendi zıllinden başka sığınak olmayan (kıyamet) gününde, zılli altında himaye buyuracaktır. (İlki) âdil imam, (ikincisi) ömrünü ibadet neşvesi içinde geçiren genç, (üçüncüsü) mescidlere dilbeste olan kimse, (dördüncüsü) Allah için birbirini sevip, Allah için bir araya gelen ve Allah için birbirinden ayrılan iki insandan herbiri, (beşincisi) makam ve cemal sahibi bir kadının talep ağında (nefsine başkaldırıp) “ben Allah’tan korkarım” diyen adam, (altıncısı) solundakine infak ettiği şeyden, sağındaki birşey hissetmeyecek şekilde sadakasını gizli eda eden, (yedincisi) yapayalnızken Allah’ı anıp da gözleri yaşlarla dolan.”