77. Nağme: Müjdecinin Hediyesi

77. Nağme: Müjdecinin Hediyesi

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Sabahki tefsir dersine ait 05:39 dakikalık bu nağmede aşağıda meali verilen ayet-i kerimeyle alâkalı bazı nükteleri, Hazreti Yakup’un müjdeciye verecek bir şey bulamayınca ona dua etmesinin hatırlattıklarını ve ekte sıralanan soruların cevaplarını bulacaksınız:

Yusuf Sûresi’nin 101. ayetinde mealen şöyle buyuruluyor:

“Ya Rabbî! Sen bana iktidar ve hakimiyet verdin. Kutsal metinleri ve rüyaları yorumlama ilmini öğrettin. Ey gökleri ve yeri Yaratan! Dünyada da, âhirette de mevlam, yardımcım Sensin. Sana tam itaat içinde bir kul olarak canımı al ve beni hayırlı ve dürüst insanlar arasına dahil eyle!”

Hazreti Yusuf (aleyhisselam) talebini dile getirmeden önce geçmişte mazhar olduğu nimetleri sayıp dökerken ne kastetmektedir?

Dua ve ibadetlerde istekleri sıralamadan önce Cenâb-ı Hakk’a hamd ü senâda bulunma adaptan mıdır?

Dua, hediye ve mükâfat sayılır mı?

Kur’an okumayı öğrenen, bir sure ezberleyen ya da hatim eden bir çocuğa nasıl mukabele edilmelidir?