66. Nağme: Nefis, Aşk, Temsil ve İstiğfar

66. Nağme: Nefis, Aşk, Temsil ve İstiğfar

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Yusuf Sûresi’nin 53. ayetinde mealen şöyle buyuruluyor:

“Doğ­ru­su, ben nef­si­mi te­mi­ze çı­kar­mam. Çün­kü Rab­bi­min mer­ha­met edip ko­ru­duk­la­rı ha­riç, ne­fis da­ima fe­na­lı­ğı is­ter, kö­tü­lü­ğe sev­k e­der. Şüphesiz Rab­bim Ga­fûr­’dur, Ra­hîm’­dir (af­fı ve mer­ha­me­ti bol­dur).”

Bu 9 dakikalık ses kaydında, meali verilen ayet-i kerimeyle alâkalı bazı nükteleri ve şu soruların cevaplarını bulacaksınız:

Mısır Azizi’nin eşi aşk-ı mecazîden aşk-ı hakikîye yürüyebildi mi?

Hazreti Yusuf’un Mısır halkı ve bilhassa Zeliha karşısındaki duruşu günümüzün irşad erlerine hangi mesajları vermektedir?

Ölümün kardeşi olan uykuya dalarken hangi ayetler ve dualar okunmalıdır?

 

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo