60. Nağme: İffet ve Yusufiyyet

60. Nağme: İffet ve Yusufiyyet

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Yusuf Sûresi’nin 11. ayetinde mealen şöyle buyuruluyor:

“Sevgili babamız, dediler, sen neden güvenip de Yusuf’u bize emanet etmiyorsun. Oysa biz ona samimiyetle bağlıyız, onun iyiliğini istemekteyiz.”

Yusuf Sûresi’nin 24. ayetinde mealen şöyle buyuruluyor:

“Doğrusu, hanım ona sahip olmayı iyice aklına koymuş ve buna yeltenmişti de. Eğer Rabbinin bürhanını görmeseydi o da kadına meyledecekti. İşte böylece Biz fenalığı ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için bürhanımızı gösterdik. Çünkü o, Bizim tam ihlasa erdirilmiş (muhlas) kullarımızdandı.”

Bu 7 dakikalık ses kaydında, zikredilen ayetlerle alâkalı bazı nükteleri ve şu soruların cevaplarını bulacaksınız:

Yusuf kıssasında ilahî adet açısından hangi hadiselerin umumi neticeleri gösterilmektedir?

“Sen neden güvenip de Yusuf’u bize emanet etmiyorsun” sözünde ve bu ayeti okurken dikkat edilmesi gereken (bir tecvid kuralı olan) “işmam”da hangi hususa işaret vardır?

Maazallah ne demektir?

Şeytanın en çok kullandığı tuzak ve fitne unsuru nedir?

İnsanın ilham menfezlerinin açık olması neye bağlıdır?

Muhlas ile muhlis arasında nasıl bir fark vardır?