55. Nağme: Bamteli ve Kırık Testi’de Bu Hafta

55. Nağme: Bamteli ve Kırık Testi’de Bu Hafta
Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Bugünkü “Nağme”de (her pazartesi olduğu gibi) bu haftanın Bamteli ve Kırık Testi’sini nazara vermekle yetineceğiz. Zira 42:43 dakikalık görüntülü ve 4 sayfalık yazılı sohbetin ikisi de bütün günümüzü dolduracak kadar muhtevalı.

BAMTELİ: Gerçek Haya

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi son sohbetinde

Rasûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz, bir hadis-i şeriflerinde Allah Teâlâ’dan hakkıyla haya etmek gerektiğini ifade buyuruyorlar. Hakkıyla haya etmiş olmanın şartları nelerdir? Zât-ı Ulûhiyetle alâkalı yazıp çizerken ve konuşurken gözetilmesi gereken bir hayadan da bahsedilebilir mi?  sorusunu cevaplıyor.

Ayrıca, çay faslında,

Niyazi-i Mısrî’nin, “Her mürşide el verme ki yolunu sarpa uğratır / Mürşidi kâmil olanın gayet yolu âsân imiş…”  ve Alvarlı Efe Hazretleri’nin “Öyle bir dildâre dil ver eyleye dilşâd seni / Öyle bir dâmeni tut ki ede ber-murâd seni!”

sözlerini şerh ediyor.

http://www.herkul.org/index.php/bamteli/bamteli

***

KIRIK TESTİ: Dengeli Bir Aşk u Heyecan İnsanı: Hazreti Mevlânâ

Muhterem Hocamız son yazılı sohbetinde ise,

Hazreti Mevlânâ’nın günümüzde bazı kimseler tarafından yanlış anlaşıldığı ve mesleği açısından tenkitlere uğradığı görülüyor. Hazreti Mevlânâ ve mesleğini İslamî esaslara mutabakat açısından değerlendirir misiniz? sorusuna cevap veriyor:

Şu başlıkları detaylıca izah buyuruyor:

Hazreti Mevlânâ ve Söğüt’ün Bağrındaki Diriliş

İman ve Marifet Endeksli Cezb u İncizab

Temel Disiplinlere Bağlı Engin Hoşgörü

http://www.herkul.org/index.php/krk-testi/kirik-testi