486. Nağme: Bari Bir Dua!..

486. Nağme: Bari Bir Dua!..

Kıymetli dostlar,

Aslında Cuma sabahı neşredilmek üzere, yeni nağme olarak, “Ey nefis, haddini bil!..” başlığıyla bir sohbet hazırlamıştık. İnşaallah onu yine duyurduğumuz üzere neşretmeye niyetliyiz.

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi bugün ikindi namazı sonrasındaki sohbetinde dua çağrısı yapınca -birkaç saat önceki- o hasbihali de hemen yayınlamanın faydalı olacağını düşündük.

Başta güzel ülkemizin insanları olmak üzere bütün ümmet-i Muhammed’in (aleyhissalâtü vesselam) her türlü musibetten kurtulup selâmete çıkması, maddî manevî sıkıntılardan sıyrılıp inşiraha kavuşması niyetiyle, ayrıca insanlığın sulh atmosferine meyletmesi ve en yüce hakikatlere uyanması recasıyla -bir nevi- dua seferberliğine iştirakinizi istirham ediyoruz.

Aziz Hocamızın okunmasını tavsiye buyurduğu duaların bazılarına şu linklerden ulaşabilirsiniz: Hazreti Abdülkadir Geylânî’nin “Hizbü’n-Nasr”ı:

http://www.ortakhatim.com/ekd/sayfalar/55.htm

Hazreti İmam Şâzilî’nin “Hizbü’n-Nasr”ı:

http://www.ortakhatim.com/ekd/sayfalar/205.htm

Hürmetle…