46. Nağme: Gözyaşlarımıza Ne Oldu?

46. Nağme: Gözyaşlarımıza Ne Oldu?

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Sevgili Dostlar,

Bu sabahki tefsir dersinde Muhterem Hocamıza, Mescid-i Haram’ın İmamı’ndan,

“Gemi onları dağlar gibi dalgalar arasından geçirirken, Hazreti Nûh biraz ötede olan oğluna, ‘Evladım, gel sen de bizimle gemiye bin de kâfirlerle beraber kalma!’ diye seslendi. O, ‘Beni sudan koruyacak bir dağa sığınırım’ dedi. Nuh (aleyhisselam) ise, ‘Bugün Allah’ın helâk emrinden koruyacak hiçbir kuvvet yoktur. Ancak O’nun merhamet ettiği kurtulur’ der demez, birden aralarına dalga girdi ve oğlu boğulanlardan oldu.”

mealindeki Hûd Sûresi’nin 42. ve 43. ayetlerini dinlettik.

Bu 9 dakikalık ses kaydında, Muhterem Hocaefendi’nin o esnadaki yorumlarını bulacaksınız.

Ayrıca,

“Hiç bir canlı yoktur ki mukadderâtı O’nun elinde olmasın. Rabbimin gösterdiği yol elbette tam istikamet üzeredir.”

mealindeki Hûd Sûresi’nin 56. ayeti ile alâkalı bazı nükteleri ve şu soruların cevaplarını dinleyebilirsiniz:

Zât-ı Ulûhiyetle ilgili konuşurken nelere dikkat edilmelidir? “Hâşâ” demek eksikleri ve hataları telafi için yeterli midir?

Namazda ağlayıp hıçkırmak namazı bozar mı?

Hazreti Nûh’un hayırsız oğula seslenişi bize ne hatırlatmalıdır?

Bütün güzelliğine rağmen İslam’dan kaçan insanlarla alakalı olarak bizim vebalimiz de söz konusu mudur?

***

İstirham:

Kıymetli arkadaşlar,

Sitemizin adı Herkul, adresi www.herkul.org; fakat twitter ve facebook hesabımız Herkul_Nagme. Bu hesap haricinde ismimize nisbet edilen siteler, adresler ve hesaplar maalesef sahte!.. İçinde “sahte” kelimesi geçen bir ifade bize yakışmıyor. Fakat, dostlarımız adımızı kullananların mesajlarını bizden zannediyor. @Herkul_Nagme hesabı haricindeki mesajların bizden olmadığını ve adımızın suistimal edildiğini tanıdıklarınızla da paylaşmanızı istirham ediyoruz.

Belki biz gereğince istifade edememiş olabiliriz; fakat, güzel bir radyonun sloganlaştırdığı sözle dile getirecek olursak, “Bu sesi herkes duymalı!..” Muhterem Hocamız öyle nefis hakikatleri seslendiriyor ve öyle ölçüler veriyor ki, bunları her müstaid ruh dinlesin, günlük hadiselerin meşgaleleri arasında bir nefes alsın ve tefekkür etsin istiyoruz. Bu düşünceyle adımızın ve adresimizin, taklitlerinden ayırt edilmesi konusunda hassas davranıyoruz.

Hürmetlerimizle…