44. Nağme: Hazreti Nûh’un Gemisi

44. Nağme: Hazreti Nûh’un Gemisi

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Hûd Sûresi’nin 37. ayetinde,

“Bizim gözetimimiz altında ve vahyimiz doğrultusunda, gemiyi yap ve o zalimler lehinde Ben’den hiçbir ricada bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır.”

Hûd Sûresi’nin 40. ayetinde ise,

“Nihayet emrimiz gelip de tennur kaynadığı zaman Nûh’a dedik ki: ‘Her hayvan türünden erkekli dişili ikişer eş ile haklarında helâk hükmü verilmiş olanları hariç olmak üzere, aileni bir de iman edenleri gemiye al.’ Zaten beraberinde iman eden pek az insan vardı.”

buyuruluyor.

Bu 9 dakikalık ses kaydında, zikredilen ayetlerle alâkalı bazı nükteleri ve şu soruların cevaplarını bulacaksınız:

“Tennûr” ne demektir; tefsirciler bu kelimeyi nasıl yorumlamışlardır?

Hazreti Nûh’un gemisi dağlar büyüklüğündeki dalgaları nasıl aşabildi?

Canlı türlerinin de gemiye alınmış olması hangi dersi vermektedir?

Hazreti Nûh döneminde insanlık buharlı gemi yapacak teknolojiye ulaşmış mıydı?

Sosyal hadiselerin dağlar cesametindeki dalgaları arasında hizmet edebilmenin şartı da Allah’ın gözetimi ve inayeti altında bulunmaya bağlı değil midir?

***

İstirham:

Kıymetli arkadaşlar,

Sitemizin adı Herkul, adresi www.herkul.org; fakat twitter ve facebook hesabımız Herkul_Nagme. Bu hesap haricinde ismimize nisbet edilen siteler, adresler ve hesaplar maalesef sahte!.. İçinde “sahte” kelimesi geçen bir ifade bize yakışmıyor. Fakat, dostlarımız adımızı kullananların mesajlarını bizden zannediyor. @Herkul_Nagme hesabı haricindeki mesajların bizden olmadığını ve adımızın suistimal edildiğini tanıdıklarınızla da paylaşmanızı istirham ediyoruz.

Belki biz gereğince istifade edememiş olabiliriz; fakat, güzel bir radyonun sloganlaştırdığı sözle dile getirecek olursak, “Bu sesi herkes duymalı!..” Muhterem Hocamız öyle nefis hakikatleri seslendiriyor ve öyle ölçüler veriyor ki, bunları her müstaid ruh dinlesin, günlük hadiselerin meşgaleleri arasında bir nefes alsın ve tefekkür etsin istiyoruz. Bu düşünceyle adımızın ve adresimizin, taklitlerinden ayırt edilmesi konusunda hassas davranıyoruz.

Hürmetlerimizle…