434. Nağme: Bir İ’câz Hecelemesi

434. Nağme: Bir İ’câz Hecelemesi

Kıymetli arkadaşlar,

Malumunuz olduğu üzere, muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin yeni bir kitabı çıktı.

Kur’ân’ın belagat ve i’câzının muhteşemliği.. ilahî beyanda Mü’min, kafir ve münafıkların karakteristik özellikleri.. ayetlerde seçilen kelimelerin dil incelikleri, müfredat manaları, harflerin işaret ettiği açık ve kapalı anlamlar.. ayet ve kelimelerin birbiriyle olan münasebeti… gibi konulara Bakara Sûresi’nin ilk yirmi beş ayeti ışığında ilmî bir bakışı içeren eser “Bir İ’câz Hecelemesi” ismiyle neşredildi.

Muhterem Hocaefendi’ye, 70’li yıllarda cami kürsüsünde başlayıp daha sonra bir grup ilahiyat talebesiyle devam eden ve mezkûr kitabın ortaya çıkmasına vesile olan derslerin arkasındaki sâiki, Hocamızın derse nasıl hazırlandığını, o günkü şartları ve eserde gözetilen hususları sorduk.

22:33 dakikalık bu hasbihali ses ve görüntü dosyaları halinde sunuyor; “Bir İ’câz Hecelemesi” kitabının çok hayırlara vesile olmasını diliyor; Cenâb-ı Hak’tan Kur’ân’ın sırlarını bizlere de açmasını niyaz ediyoruz.

Hürmetle…