42. Nağme: Senin Adına Kurban!..

42. Nağme: Senin Adına Kurban!..

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

7:00 dakikalık bu ses kaydında şu soruların cevaplarını bulacaksınız:

El-Berr (mahlukâtına lütfu ve keremi bol olan, hep iyilik eden) ve el-Bârr (cömert, kerim, kullarına şefkatli olup hep ikramda bulunan) gibi Cenâb-ı Hakk’ın güzellerden güzel isimlerinden oluşan tabloları öpmek caiz midir?

Başkalarından daha fazla sevgi ve daha çok alâka isteyenler ne yapmalıdır?

Günümüzün nesilleri en çok neye muhtaç?

“Riyazî müslümanlık” ve “hendesî müslümanlık” hangi manalara gelmektedir; bu ikisi arasında nasıl farklar vardır?

Lafızlar manaların kalıpları olduğuna göre, lafız ile mana arasında nasıl bir denge kurulmalıdır?

***

İstirham:

Kıymetli arkadaşlar,

Sitemizin adı Herkul, adresi www.herkul.org; fakat twitter ve facebook hesabımız Herkul_Nagme. Bu hesap haricinde ismimize nisbet edilen siteler, adresler ve hesaplar maalesef sahte!.. İçinde “sahte” kelimesi geçen bir ifade bize yakışmıyor. Fakat, dostlarımız adımızı kullananların mesajlarını bizden zannediyor. @Herkul_Nagme hesabı haricindeki mesajların bizden olmadığını ve adımızın suistimal edildiğini tanıdıklarınızla da paylaşmanızı istirham ediyoruz.

Belki biz gereğince istifade edememiş olabiliriz; fakat, güzel bir radyonun sloganlaştırdığı sözle dile getirecek olursak, “Bu sesi herkes duymalı!..” Muhterem Hocamız öyle nefis hakikatleri seslendiriyor ve öyle ölçüler veriyor ki, bunları her müstaid ruh dinlesin, günlük hadiselerin meşgaleleri arasında bir nefes alsın ve tefekkür etsin istiyoruz. Bu düşünceyle adımızın ve adresimizin, taklitlerinden ayırt edilmesi konusunda hassas davranıyoruz.

Hürmetlerimizle…