381. Nağme: Ruhun Kelebekleşmesi

381. Nağme: Ruhun Kelebekleşmesi

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Kıymetli arkadaşlar,

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, geçtiğimiz Cumartesi günü rahatsızlanıp acilen hastahaneye gitmeden birkaç saat önce bu nağmede ses kaydı olarak sunacağımız mülahazaları seslendirmişti.

Doğrusu, dinleyeceğiniz sözlerin hemen akabinde gelen rahatsızlık, o hasbihalde hazır bulunanları ziyadesiyle endişelendirmişti.

Muhterem Hocamız sohbetin başında Gönenli Mehmet Efendi’nin

“Saatin zinciri bitince eylemez tık tık / Vakt-i merhûnu gelince ruha derler çık çık / Hakk’a kulluk eyle zira / Ahirette dinlemezler hınk mınk…

mısralarını okumuştu.

Ölümü ölüm yapan hususun dostlardan ayrılık olduğuna dikkat çeken Hocaefendi, bütün firaklardan kurtuluşun, beden ve cismaniyetten sıyrılıp kalb ve ruh hayatına yükselmeye bağlı bulunduğuna ve bu sayede ruhun adeta kelebekleşerek O’na ulaşmak için kanat çırpıp duracağına işaret etmişti. Sonra da şu hakikatin şerhini yapmıştı:

“Hak, cisim, cevher, araz olmadığı gibi, za­mandan, mekândan, mesafeden, hayyizden de münezzehtir; “ulaşma”, “bulma” gibi kelimeler O’nun hakkında birer mecaz­dır. Bunlarla kastedilen şey ise, bize her şeyden yakın O Zât’a karşı mahiyetimizdeki uzaklığı aşmak, kalben, hissen, zevken O’nun yakınlığını duymaktır.. evet, hayvâniyetten sıyrılıp cisma­niyeti aşan hemen herkes, kabiliyeti ölçüsünde, “bî kem u keyf” kalben O’nun yakınlığını duyar, basiretiyle temâşâsı zev­kine e­rer ve ruhuyla da her zaman üns yudumlayabilir.”

13:32 dakikalık ses kaydını dualarınıza vesile olması istirhamıyla arz ediyoruz.