35. Nağme: Kurban Amca

35. Nağme: Kurban Amca

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Yûnus Sûresi’nin 100. ve 101 ayetinde meâlen,

“Allah’ın izni olmadıkça hiç bir kimsenin iman etmesi mümkün değildir. (O, akıl ve iradelerini iman tarafına kullananlara iman nasib eder). Fakat akıllarını çalıştırmayanlara ise şeytanı musallat eder, o pislikte bırakır. De ki: ‘Göklerde ve yerde neler ve neler var, bir baksanıza!’ Fakat bunca işaretler ve uyarılar iman etmeyecek kimselere ne fayda verir ki?”

Hûd Sûresi’nin 5. ayetinde meâlen,

“Dikkat edin, işin farkına varın: O kâfirler, eğilip bükülerek haktan yançizer, böylece Peygamberden gizlenmek isterler. (Aslında Allah’tan kaçıp saklanmak isterler, ama nasıl saklanabilirler ki!) Onlar örtülerine büründükleri zaman dahi Allah onların içlerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da pek iyi bilir. Çünkü O bütün sinelerin kökünü, künhünü dahi bilir.”

buyuruluyor.

Bu 05:40 dakikalık bu ses kaydında, zikredilen ayetlerle alâkalı bazı nükteleri, hatıraları ve şu soruların cevaplarını bulacaksınız:

Allah’ın izni olmadıkça hiç kimse iman edemeyecekse, insan iradesinin fonksiyonu nedir?

Veli nüktesine bir misal verir misiniz?

Peygamberler ve Hak dostları kalbden geçenleri bilebilirler mi?

Mest kullandığı için Muhterem Hocaefendi’yi ikaz eden Kurban Amca’nın maksadı neydi?

Cehennem ateşi kimin ayaklarına dokunmaz?