31. Nağme: Kur’an Hangi Hastalıklara Şifadır?

31. Nağme: Kur’an Hangi Hastalıklara Şifadır?

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Yûnus Sûresi’nin 57. ayetinde meâlen,

Ey insanlar! İşte size, Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdeki dertlere bir şifa, müminlere doğru yolu gösteren bir hidâyet ve rahmet geldi.

buyuruluyor.

Bu 7:29 dakikalık ses kaydında, zikredilen ayetle alâkalı bazı nükteleri ve şu soruların cevaplarını bulacaksınız:

Kur’an-ı Kerim’de şifa olduğu vurgulanan iki nimet hangileridir?

Maddî-bedenî hastalıkların şifası için de Kur’an okunmalı mıdır?

Rasûl-ü Ekrem Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) hangi sûreye “Şâfiye” buyurmuştur?

Talebe kimdir; talebe kalmanın şartı nedir? Talebenin ruhu nasıl kabzedilir?

Kendini deniz sanan bir insanın “bendeniz” sözü burada nasıl bir hal alır ve öteye nasıl yansır?