304. Nağme: İnandırıcı Vâizin Özellikleri ve Nasihatlerin Tesiri

304. Nağme: İnandırıcı Vâizin Özellikleri ve Nasihatlerin Tesiri

Kıymetli Arkadaşlar,

Bediüzzaman Hazretleri, bir eserinde “Ben vaizleri dinledim; nasihatleri bana tesir etmedi. Düşündüm. Kasâvet-i kalbimden başka üç sebep buldum.” diyor ve bu sebepleri sayarken bir vaizde olması gereken özelliklere dair bazı anahtar kavramlar zikrediyor. İşaret ettiğimiz bahisten hareketle muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’ye şu soruyu sorduk:

Hazreti Üstad, nasihatlerin neden fayda vermediğini anlatırken “Vaizlerimiz hem âlim-i muhakkik olmalı, tâ ispat ve iknâ etsin. Hem hakîm-i müdakkik olmalı, tâ muvazene-i şeriatı bozmasın. Hem beliğ-i muknî olmalı, tâ halin ve zamanın gereklerine uygun söz söylesin.” diyor. Bu tesbitte zikredilen hususları günümüzün mürşid ve mübelliğleri açısından değerlendirir misiniz?

Muhterem Hocaefendi’nin sorumuza verdiği cevabı 19:59 dakikalık ses ve görüntü dosyaları halinde arz ediyoruz.

Hürmetle…