303. Nağme: Reyhanlı Şehitleri ve Vahşetin Çaresi

303. Nağme: Reyhanlı Şehitleri ve Vahşetin Çaresi

Sevgili dostlar,

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen mel’un patlamalar üzerine dün bir taziye mesajı yayınlayan muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, Bamteli çekimi yaptığımız sohbetinde de hain saldırılara değindi, mülahaza ve hislerini dile getirdi.

Reyhanlı’da ortaya konan canavarlığı hayvanların bile yapmayacağını bir örnek vererek dile getiren muhterem Hocamız, şefkatli anaların yurdu olan ülkemizi dört bir yandan saran şer odaklarının onu canavarların yurdu haline getirmek istediklerini belirterek “Allahım öyle bir şeyin rüyasını bile bize gösterme!” diye dua etti.

“Ben falanı sevmiyorum, bu açıdan da onun ne pozitif ne de negatif projelerine evet demiyorum!” düşüncesinde olup o doğrultuda hareket edenleri, o lanetlik hadisenin failleri olan psikopatlarla, sadistlerle beraber mütalaa ettiğini vurgulayan Hocaefendi, “(Çözüm adına ortaya konan gayretlerin) her şeyine evet mührü basılmış mı basılmamış mı ayrı bir mesele! Pozitif bir mührün basılacağı boş bir yer varsa, bence insan olana düşen şey oraya pozitif bir mühür basmaktır. Olmasın diye, illa karşı taraf bu mevzuda yenik düşsün, falsolar fiyaskolar yaşasın diye, bir yönüyle olumluluk adına atılan adımlara bile çelme takma, onları engellemeye çalışma mürüvvetsizliktir.” dedi.

İnsanları tahrik etmenin ve hisleriyle harekete geçirmenin hiçbir faydası olmayacağını ifade eden Hocaefendi, insanları basirete, temkinli olmaya ve müsbet davranışa çağırmak, sonra da yarım asır, hatta yüz yıl alsa bile, hiç yılmadan problemlerin üzerine gitmek ve onları uzun soluklu planlarla, projelerle çözmek gerektiğini belirtti.

Muhterem Hocamız, duygu ve düşüncelerini seslendirirken özellikle şunları söyledi:

*Bugün gazetelerin sayfalarına bakarken hepsinde bir kere daha gözlerim doldu. Bir vahşet, bir şenaat (iğrençlik), bir denaet (alçaklık)… İnsanların masum olup olmamasına bakmadan.. çocuk, kadın-erkek olmasına bakmadan… Bu nasıl bir gözü dönmüşlüktür?!. Bu nasıl psikopatlıktır?!. Bu nasıl sadistliktir böyle?!.

*Hayvanlar bile böyle (Reyhanlı’daki canavarlık gibi bir canavarlık) yapmazlar. Bir belgeselde seyretmiştim: Bir panter, hamile bir maymunu yakalıyor; onu hırpalarken maymun doğum yapıyor. O vahşi hayvan yavrunun farkına varınca hemen avını bırakıyor, yavrunun üzerine eğilip onu koklamaya başlıyor, ağzına nefes veriyor, yalıyor. Avlamak istediği bir hayvanın masum, mazlum yavrusunu o halde görünce, bir annenin yapacağı şeyleri yapıyor. Gözlerim doldu o manzara karşısında: Yahu bari insanlar bu vahşilerden ders alsalar! Ne istiyorsunuz o masum insanlardan, o kadınlardan?!. Bu nasıl bir feryad ü figân tutkusudur?!. Bu nasıl insanlıktır?!..

*Ülkemizin etrafı problemlerle kuşatılmış gibi; gelen geçen herkese şefkat ruhu aşılayan mübarek Anadolu adeta problemler sarmalı içinde. Yüksek bir basiret, yüksek bir firaset ve pozitif projelerle, stratejilerle bu problemler çözülmezse, hafizanallah, anaların yurdu canavarların yurdu haline gelir. Onu istememek lazım. Genel hissiyatımı ifade ediyorum: “Allahım öyle bir şeyin rüyasını bile bize gösterme!”

*“Ben falanı sevmiyorum, bu açıdan da onun ne pozitif ne de negatif projelerine evet demiyorum!” Bunu (bu düşüncede olanları) da o psikopatlarla, o sadistlerle beraber mütalaa ediyorum. Niyetlerin güzelliğine bakmak lazım. O niyetlerdeki pozitif yanlara bakmak lazım. Her şeyin güzel yanını araştırmak lazım.

*(Çözüm adına ortaya konan gayretlerin) her şeyine evet mührü basılmış mı basılmamış mı ayrı bir mesele! Pozitif bir mührün basılacağı boş bir yer varsa, bence insan olana düşen şey oraya pozitif bir mühür basmaktır. Olmasın diye, illa karşı taraf bu mevzuda yenik düşsün, falsolar fiyaskolar yaşasın diye, bir yönüyle olumluluk adına atılan adımlara bile çelme takma, onları engellemeye çalışma mürüvvetsizliktir.

*Hiç kimsenin makamına, mansıbına, payesine, onun beklediği şeylere gözünü dikmeden, “Benim de olsun!” demeden.. “Hayır benim değil, başkalarının olsun; Allah bana verirse şayet, benimki de başkalarının olsun.” diyecek kadar bir hasbî ruhla bütün toplumu dört bir yandan kucaklamakla ancak o analar yurdunu, o huzur dünyasını bir huzur ülkesi şekline getirebiliriz, koruruz.

*İfratlar tefrit, tefritler de ifrat doğurur. Siz “kan.. kafatası..” derseniz, başkaları da aynı şeyleri söyler. Siz “ille de falan” der, her şeyi falana bağlamaya çalışırsanız, başkaları da “filan” der. Başkasına filan dedirtmemenin yolu, falan dememeye bağlıdır.

*Sizin âlemden beklediğiniz şeylerin âlemin de sizden beklediği şeyler olduğunu katiyen aklınızdan çıkarmamalısınız. Saygı gösterirseniz, saygı bulursunuz. Takdir ederseniz, takdir görürsünüz. “Farkımız yok” derseniz, “farkımız yok” derler. Neyin, nasıl geriye dönmesini istiyorsanız, onu âleme öyle ısmarlayın, öyle gönderin, öyle postalayın.

*Ahh, off etmenin bir faydası yok. Evet, doğru.. “Ölmüş olanlarına Allah’tan rahmet diliyoruz; kalanlara taziyelerimizi arz ediyoruz ve bu canavarca davranışları da tel’in ediyoruz.” Bunlar, çok klişeleşmiş şeyler.. derde derman değil bunlar; yarayı tedavi edecek şeyler değil. Uzun vadeye bile vâbeste olsa, bu problemi çözmek için ne türlü stratejiler, ne türlü planlar uygulanacaksa, kararlı, yılmadan, yarım asır istiyorsa yarım asır, bir asır istiyorsa bir asır demeden o plan ve projeleri ortaya koymak.. onlarla bu onulmaz derde derman olmaya çalışmak lazım, Allah’ın izni ve inayetiyle.

*Bir kere daha, Reyhanlı’da şehit olan insanlara Allah (celle celalühü) Firdevs lütfeylesin. Arkada kalanlara da sabr-ı cemil ihsan eylesin. Kadere taş atmasınlar. Cenab-ı Hakk’ın o mevzudaki meşietini tenkit etmesinler.

*Bugünkü dua saatimizde bugüne kadar değişik yerlerde haksız yere, zulümle öldürülmüş, şehit edilmiş insanları yâd edelim; ellerimizi açtığımızda zaten umumi dua ediyoruz ama bugün onları özellikle zikredelim; vazifemizi yerine getirmiş olalım onlara karşı.

*Başka türlü şeyler konuşmanın, acındırmanın, o mevzuda insanları hisleriyle harekete geçirmenin, başka türlü yanlış şeyler yapmaya sevketmenin hiçbir faydası yok. İnsanları basirete çağıralım.. temkinli olmaya çağıralım.. müsbet davranışa çağıralım.

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin bu çok taze sohbetinden mevzuyla ilgili 13:35 dakikalık bölümü ses ve görüntü dosyaları olarak arz ediyor; bu vesileyle bir kere daha hain saldırıda âhirete yürüyen kardeşlerimize Cenâb-ı Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabr-ı cemil diliyor; Hazreti Şâfi’nin yaralılara acil şifalar lütfetmesini niyaz ediyoruz.