297. Nağme: Unutkanlık Hastalığı, Hıfz Namazı ve Yâsîn Sûresi

297. Nağme: Unutkanlık Hastalığı, Hıfz Namazı ve Yâsîn Sûresi

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Bir gün Hazreti Ali (kerremallahu vechehu), Allah Rasûlü’ne (aleyhissalatü vesselam) gelip Kur’an’ı hâfızasında tutamamaktan yakınır; “Bu Kur’an göğsümden uçup gidiyor. Onu ezberimde tutamıyorum.” der. Bunun üzerine Rasûl-ü Ekrem Efendimiz ona, “Cuma gecesinin son üçte birinde kalk; o, meleklerin şahit olduğu zamandır, onda yapılan dualar kabul edilir. Şayet o saatte kalkamazsan, gecenin evvelinde veya ortasında kalk ve dört rek’at namaz kıl. Birinci rek’atında Fatiha ile Yasin’i, ikinci rek’atında Fatiha ile Duhan’ı, üçüncü rek’atında Fatiha ile Secde suresini, dördüncü rek’atında ise Fatiha ile Mülk suresini oku. Tahiyyâtı bitirdiğin zaman Cenâb-ı Hakk’a güzelce hamd ü senâda bulun. Bana ve diğer peygamberlere de salavât getir. Erkek-kadın bütün mü’minler için Allah’tan mağfiret dile. Bu okuduklarının akabinde de şu duayı söyle!” buyurur ve kitaplarda “Hıfz duası” adıyla yer alan duayı tekrar etmesini ister. (Bu dua, “Kur’an’ı hıfz etme namazı ve duası” başlığı altında Mealli Dua Mecmuası’nın 87. sayfasında mevcuttur.)

Hazreti Ali tarif edildiği üzere bunu beş veya yedi gece yapar ve Allah Rasûlü’ne gelip şöyle der: “Ya Rasûlallah! Ben daha önceleri dört-beş ayeti bile ezberleyemiyordum. Fakat şimdi kırk ayet kadar ezberleyebiliyorum. Onu okuduğumda da sanki Allah’ın kitabı gözümün önündeymiş gibi oluyor. Yine önceleri bir hadisi duyup tekrar ettiğimde tam ezberleyemezdim. Fakat, şimdi hadisleri işitip onları rivayet ettiğimde bir harf bile kaçırmıyorum.” (Tirmizî, Daavât, 114)

Kıymetli dostlar,

Tefsir dersinde Yâsîn Sûresi’ne geçtik. Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, sûreye giriş sadedindeki sözleri arasında yukarıdaki hadiseye işarette bulunup “Hıfz namazı” üzerinde durdu. Unutkanlığı yenmek ve Alzheimer hastalığına yakalanmamak için yapılması gerekenlerden bazılarına değindi.

Yâsîn Sûresi’nin Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) tarafından “Kur’an’ın kalbi” olarak adlandırıldığını hatırlatan muhterem Hocamız “Ölülerinizin başında Yâsîn okuyun!” hadis-i şerifinin nasıl anlaşılması lazım geldiğini anlattı.

10:14 dakikalık ses kaydından ibaret bugünkü nağmemizi de dualarınıza vesile olması recasıyla arz ediyoruz.