294. Nağme: Bilgi Hamallığı, Malumâtın Tasnifi ve İstifadenin Kolaylaştırılması

294. Nağme: Bilgi Hamallığı, Malumâtın Tasnifi ve İstifadenin Kolaylaştırılması

Değerli arkadaşlar,

Bugün muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin en son ve çok yeni sohbetini paylaşacağız. 19:56 dakikalık bu hasbihalde kıymetli Hocamız sorduğumuz şu soruya cevap veriyor:

Makalelerde “Bilmek zâtî bir değer ifade etse de, çok defa tâlibinin omuzunda bir yük ve bir vebâldir.” deniliyor ve bilgi hamallarından bahsediliyor. Bilgiyi gerçek kıymetine ulaştıracak ve insanı malumât hamalı olmaktan kurtaracak unsurlar nelerdir?

İlmi ve kitap okumayı seven herkesin kulağına küpe olabilecek çok önemli esasları ihtiva eden bu sohbeti hem ses hem de görüntü dosyaları halinde neşrediyoruz.

Dualarınıza vesile olması istirhamıyla…