293. Nağme: Nebîde Mirac, Velîde Arşiye ve Dervişte Seyr u Sülûk

293. Nağme: Nebîde Mirac, Velîde Arşiye ve Dervişte Seyr u Sülûk

Sevgili dostlar,

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’ye şu soruyu sorduk:

Kalbin Zümrüt Tepeleri’nde, Hakk’ın tevfiki ve insanın irâde gücüne göre farklı farklı seyahatler olduğu belirtilip nebide mirac, velide arşiye ve dervişte seyr u sülûktan bahsediliyor. Bu meselenin izahını lütfeder misiniz?

Kıymetli Hocamız sorumuza mukabelede bulunurken şu suallerin cevaplarını da vermiş oldu:

*Tevfik ne demektir; Hakk’ın tevfikinin vesileleri nelerdir?

*Mirac sadece Rasûl-ü Ekrem’e (sallallahu aleyhi ve sellem) mi hastır; yoksa, diğer peygamberlerin de miracları olmuş mudur?

*Mirac kelimesinin manaları nelerdir?

*Bast-ı zaman ne demektir; velilerin hayatına nasıl tesir eder?

*Yazdığı kitaplara bakılınca doğduğu andan vefat edeceği zamana kadar her gününe on beş sayfa düşen âlimler bu işe nasıl muvaffak olabilmişler?

*İnsanlığın İftihar Tablosu’nun (aleyhissalatü vesselam) Mirac’dan dönüp gelmesinin hikmetleri nelerdir?

*Veli ile dervişin seyahatlerindeki farklar nelerdir? Arşiye ve seyr u süluk tabirleri hangi manalara gelmektedir?

*Hocaefendi’nin seyr ü sülûku nasıl gerçekleşmişti?

*Hocaefendi’nin çocuklara Es’ad, Sâmi ve Mahmud gibi isimleri vermesinin sebepleri nelerdir?

*Seyr u süluk’un esasları olan “kıllet-i taam”, “kıllet-i menam”, “kıllet-i kelam” ve “uzlet ani’l-enam”dan maksat nedir?

*Hazreti Davud (alâ seyyidina ve aleyhisselam) Cenâb-ı Hakk’ın hangi emri üzerine zırh yapmaya başlamıştı?

*Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali (radiyallahu anhüm ecmaîn) hazretlerinin sofilikleri/kalbî-ruhî hayatları nasıldı?

*Sofilik sahasında “isimsiz müsemma”, “isim müsemma birlikteliği” ve “müsemmasız isim” kavramları neler ifade etmektedir?

Bu çok dolu ve pek güzel sohbeti 19:44 dakikalık ses ve görüntü dosyaları halinde arz ediyoruz.

Hürmetle…