23. Nağme: Kalbini Yanında Taşıyanların Haccı

23. Nağme: Kalbini Yanında Taşıyanların Haccı

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Kıymetli dostlar,

Sosyal medyaya yönelik mesajlarımızdan da anlayacağınız üzere, burada her gün Tefsir dersinin yanı sıra Fıkıh ile de meşgul olunuyor. Merhum Elmalılı’nın Hak Dini Kur’ân Dili adlı eseri diğer tefsirlerle karşılaştırmalı okunduğu gibi, Aliyyü’l-Kârî’nin Fethü babi’l-inaye’si değişik fıkıh kitaplarıyla mukayeseli mütalaa ediliyor. Bir gün Fethü babi’l-inaye metin tercüme edilmek suretiyle okunduktan sonra aynı mevzu diğer fıkıh kitaplarından bakılıp mukayese yapılıyor ve bahsi geçen kitapta olmayan farklı yaklaşım ve yorumlar özet hâlinde arz ediliyor.

Mukayeseli okunan fıkıh kitapları şunlardır: Sadru’ş-Şerîa’nın el-Vikaye’si, Burhaneddin el-Mâze’nin Muhîtü’l-Burhanî’si, Mergınânî’nin el-Hidaye’si, Şeyhzade’nin Mecmau’l-Enhur’u, İbn Âbidin’in Haşiyetü Reddi’l-Muhtar’ı, İbn Âbidin’in el-Hediyyetü’l-Alâiyye’si, Vehbe Zuhaylî’nin eseri el-Fıkhu’l-İslâmî ve Edilletuhu, Heyetin hazırlamış olduğu Diyanet İslâm İlmihali ve Esad Muhammed Saîd Sağarcî’ya ait el-Fıkhu’l-Hanefî ve Edilletuhu.

Mevzular detaylarıyla ele alındığı için bazen aynı konunun üzerinde haftalarca durulabiliyor. Nitekim şu anda Hac mevzuu farz, vacip, sünnet, müstehap ve âdâbıyla teferruatlı olarak işleniyor. Dolayısıyla Fıkıh dersiyle alâkalı paylaşımlarımız da epey zamandır Hac ile alâkalı oluyor.

Bu 05:33 dakikalık ses kaydında şu soruların cevaplarını bulacaksınız:

Hac sonunda Mina’dan dönüşte Cennetü’l-muallâ civarındaki Muhassab denilen vadide bir süre dinlenmenin (tahsîb) hikmeti nedir?

Abdullah bin Ömer’in (radiyallahu anh) Rasûlullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) her davranışını sünnet sayması ve O’nu adım adım takip etmesi nasıl değerlendirilmelidir?

Vedâ tavafı hangi hislerle yapılmaktadır?

Kalbini yanında taşıyanları mutlaka ağlatacak manzaralar…