22. Nağme: Gül Devri

22. Nağme: Gül Devri

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Evimizin hemen önünde kuş cıvıltısı, su şırıltısı ve yaprak hışırtısı arasında yaptığımız bu 7 dakikalık ses kaydında Merhum Mehmet Akif’in

“Virânelerin yasçısı baykuşlara döndüm,

Gördüm de hazânında bu cennet gibi yurdu.

Gül devrini bilseydim onun bülbülü olurdum;

Yâ Rab, beni evvel getireydin ne olurdu?…”

sözleri üzerine Muhterem Hocamızın bir değerlendirmesini dinleyebilir ve şu soruların cevaplarını bulabilirsiniz:

İçinde yaşadığımız dönemin de bir kısım avantajları olduğu söylenebilir mi?

Halvet mi celvet mi tercih edilmelidir?

Kendi zamanımızı -bir nevi- gül devri yapmanın yolu nedir?

Başında hep şakıyıp durmasına rağmen gülden istifade edememesi bülbülün talihsizliği mi yoksa fedakârlığı mıdır?