20. Nağme: Lügat Arkadaşlığı

20. Nağme: Lügat Arkadaşlığı
Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Muhterem Hocamızı ders talim ettiği esnada ilk defa görenlerin çok şaşırdığı hususlardan biri de ondaki lügate bakma ve sözlüklerle haşir neşir olma hassasiyetidir. Muhterem Hocaefendi zaman zaman “Sizleri bilmiyorum; ama ben her gün sözlükten birkaç kelimeye bakarım.” der. Dilin doğru öğrenilmesi ve kelimelerin nüanslarıyla bellenmesi adına talebelerinin de sık sık lügate başvurma alışkanlığını kazanmalarını ister.

Ders sırasında el-Müncid devamlı hazır bulunur. Hocamız, ihtiyaç anında Lisanu’l-Arab, Tacu’l-arûs, en-Nihaye fi garibi’l-hadîs gibi kaynaklara da müracaat eder. Arapça bir kelimenin Türkçe karşılığını bulmak için Âsım Efendi’nin Kamus-u Okyanus ve Ahter-i Kebîr gibi lügatlere başvurur. Farsça kelimeler için daha çok Ferheng-i Farisî gibi lügatlere bakar. Misalli Büyük Türkçe Sözlük adlı 3 ciltlik lügati ve Ötüken Türkçe Sözlük’ü beğenir, sık sık bunlara başvurur. Hocaefendi, mahallî diller ve lehçelerle alâkalı sözlük çalışmalarını da çok önemli, ciddi ve takdire değer gayretler olarak görür; kitaplığımızdaki Derleme Sözlüğü en çok istifade edilen eserler arasındadır.

Muhterem Hocamızın bugünkü derste de lügate bakışı Zat-ı alilerinin bu yanını bir kere daha nazara verme fikri hasıl etti. Kendileri fotoğraflarının çekilmesinden hoşlanmadığı için kaşla göz arasında Iphone objektifine aldığımız bu karedeki görüntü kalitesi yetersizliğinden dolayı özür dileriz.

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi Ders Esnasında