18. Nağme: Peygamber, İlimlerin Kâfiyesi ve Bahar

18. Nağme: Peygamber, İlimlerin Kâfiyesi ve Bahar

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Yûnus Sûresi’nin 3. ve 4. ayetlerinde -meâlen-

“Sizin Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da Arşı üzerinde hükümrân olan, her işi yerli yerince çekip çeviren Allah’tır. Kendisinden izin çıkmadıkça, O’nun katında hiçbir şefaatçi iş bitiremez. İşte Rabbiniz, bu vasıflara sahib olan Allah’tır. Öyleyse O’nu bir tanıyarak, yalnız O’na ibadet ediniz. Hâla gerçekleri düşünmeyecek misiniz? Hepinizin dönüşü O’nadır. Bu, Allah’ın gerçek olarak verdiği sözdür. Mahlûkları ilkin O yaratır. Yoktan yaratan yaratıcı, öldükten sonra onları haydi haydi diriltir. Diriltir ki iman edip makbul ve güzel işler yapanları, adaletleri sebebiyle ödüllendirsin. Kâfirlere ise, dini inkâr ettikleri için, içecek olarak kaynar su ve gayet acı bir azap vardır.”  buyuruluyor.

Bu 05:35 dakikalık ses kaydında, zikredilen ayetlerle alâkalı bazı nükteleri ve şu soruların cevaplarını bulacaksınız:

Peygamber gönderilmesinin hikmeti nedir?

Natüralist veya materyalistlerin kâinat kitabını doğru okuyamamaları neden kaynaklanmaktadır? Onlar nerede takılıp kalıyorlar?

Hazreti Üstad, ibdâ ve iâde fiillerinin muzari sigasıyla kullanılmış olmasını nasıl yorumlamıştır?

İnsan, bazı niyetlerini gerçekleştirememiş olsa da azim ve himmetinin yüceliği ile ameldeki o boşluklarını doldurabilir mi?