13. Nağme: 9/122 Ayetindeki “tefakkuh” ve 9/128’deki “min enfusikum” Kaydı

13. Nağme: 9/122 Ayetindeki “tefakkuh” ve 9/128’deki “min enfusikum” Kaydı

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Tevbe Sûresi’nin 122. ayetinde Cenâb-ı Hak -mealen- şöyle buyuruyor:

“Bununla beraber müminlerin hepsinin topyekün sefere çıkmaları uygun değildir. Öyleyse her topluluktan büyük kısmı cihada çıkarken, bir takım da din hususunda sağlam bilgi sahibi olmak, dinî hükümleri öğrenmek için çalışmalı ve cihad edenler geri döndüklerinde kötülüklerden sakınmaları ümidiyle, onları uyarmalıdır.”

Bu ayette geçen “tefakkuh” kelimesi nasıl anlaşılmalıdır?

Tebliğin tesiri neye bağlıdır?

 “Size kendi aranızdan öyle bir Peygamber geldi ki zahmete uğramanız ona ağır gelir. Kalbi üstünüze titrer, müminlere karşı pek şefkatli ve merhametlidir.” mealindeki Tevbe Sûresi’nin 128. ayetinden “min enfusikum” kaydının hikmeti nedir?