128. Nağme: Mâbeyn-i Hümâyûn ve Aşılmaz Duvarlar

128. Nağme: Mâbeyn-i Hümâyûn ve Aşılmaz Duvarlar

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Kıymetli Arkadaşlar,

Son dönemin en büyük dertlerinden biri şahsi hareketler, ferdi kararlar ve keyfemayeşa tavırlar olduğu için muhterem Hocamız her fırsatta hayırlı danışman ve istişare mevzuuna da temas ediyor.

126. Nağme’yi hala seyredememiş olanlara, hem 09:24 dakikalık bu ses dosyamızı hem de onu beraberce dinlemelerini hararetle tavsiye ederiz.

Cenab-ı Allah hepimize istifade nasip eylesin.