120. Nağme: Mescid-i Nebevî’nin İzdüşümleri: Her Ev Kıblenümâ Olmalı!..

120. Nağme: Mescid-i Nebevî’nin İzdüşümleri: Her Ev Kıblenümâ Olmalı!..

Sevgili Arkadaşlar,

Ülkemizin üzerinde adeta kara bulutlar dolaşıyor. Her sabah ayrı bir acı haberle uyanıyoruz. Dünkü ikindi sohbetinde kıymetli Hocamız maruz kaldığımız bu bela ve musibetler karşısında yapılması gerekenleri anlattı. Peşi peşine gelen şehit haberlerinin de tesiriyle çok dertli ve hüzünlüydü. Muhterem Hocamızın ızdırapla dile getirdiği bir çağrıyı da ihtiva eden o sohbeti -inşaallah- yarın sabahtan itibaren Bamteli-Özel olarak neşredeceğiz.

Bugünkü nağmemizde ise çay faslında kaydettiğimiz 08:09 dakikalık çok güzel bir hasbihali hem sesli hem de görüntülü olarak arz ediyoruz.

Dualarınız istirhamıyla…