119. Nağme: Dildeki Ukde ve Kekelemeye/Heyecanlanmaya Karşı Dua

119. Nağme: Dildeki Ukde ve Kekelemeye/Heyecanlanmaya Karşı Dua

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Kıymetli Dostlar,

Bu nağmemizde tefsir dersinde kaydettiğimiz 8 dakikalık bir ses dosyasını paylaşacağız.

Allah’a (azze ve celle) dua eden Hazreti Musa (aleyhisselam) şöyle demişti:

“Ya Rabbî genişlet göğsümü, kolaylaştır işimi, çözüver şu dilimin bağını. Ta ki anlasınlar sözümü! Bana ailemden birini de yardımcı kıl, Harun kardeşimi! Onunla beni takviye et! Onu bu işime ortak et!” (Tâ Hâ Suresi, 20/25-32)

Muhterem Hocamız, mealini verdiğimiz ayetler münasebetiyle şu soruları cevaplıyor:

Peygamber Efendimiz’in (aleyhi ekmelüttehâyâ vetteslimât) inşirah-ı sadra mazhar kılınması ile Hazreti Musa’nın (aleyhisselam) inşirah talebi arasında nasıl bir fark vardır?

Kekelemeye ve heyecanlanmaya karşı hangi ayetler okunabilir?

Hazreti Musa’nın, kardeşini kendisine vezir olarak istemesi ne türlü mesajlar vermektedir?

Hazreti Musa’nın (aleyhisselam) konuşmayla alâkalı bir rahatsızlığı var mıydı? Peygamberlerde bu türlü arızaların bulunması mümkün müdür?