Ramazan ve İnfak

Ramazan ve İnfak

Soru: Rasûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem)
Efendimiz’in Ramazan-ı Şerif’teki eşsiz cömertliği, zekat vazifesinin edası için
genelde bu ayın tercih edilmesi ve bu gufran mevsimindeki ibadetlerin fıtır
sadakası ile taçlandırılması gibi hususlar da düşünülürse, Ramazan ile infak
arasında nasıl bir münasebetten bahsedilebilir?-Rasûlullah insanların en cömerdi idi. Onun bu cömertliği Ramazan ayı girip
de Cebrail aleyhisselamla buluştuğu zaman daha da artardı. O günlerde Allah
Rasûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) insanlara rahmet getiren rüzgardan daha
cömert olurdu. (01.00)


-Bediüzzaman Hazretleri’nin de İşaratü’l-İ’caz’da belirttiği gibi, “…ve mim
mâ rezaknâhum yünfikûn – Kendilerine ihsan ettiğimiz nimetlerden infak ederler”
(Bakara, 2/3) ayet-i kerimesindeki “mâ” umumî bir manâyı ifade etmektedir. Yani,
infak sadece mala ve paraya münhasır değildir; ilim, fikir, kuvvet ve amel gibi
şeylerde de muhtaç olanlara yardımda bulunmak gerekmektedir. (02.48)


-Salih ameller zatında kıymetlidir; fakat, bazen mekan, zaman ya da hal
zarfları, yapılan amele kıymetler üstü kıymet kazandırır. Ka’be, Arafat,
Müzdelife gibi mekanlarda ve Hac mevsimi, Cuma günü, Kadir gecesi gibi
zamanlarda yapılan ibadetlere bin kat fazlasıyla sevap yazılır. (04.00)


-Mazrufa (sarılıp muhafaza edilen, zarfa konulan şeye) kıymet kazandıran
zarflardan biri de “hal”dir. İbadete iyice yumulup kurbet hisleriyle dolduğu bir
anda gözlerinden akan yaşlarla hislerini ifade eden bir mü’minin o andaki hali,
yaptığı dualara kat kat değer kazandırır ve taleplerinin kabul edilmesine vesile
olur. (10.20)


-Zekat mutlaka Ramazan’da mı verilmelidir? (14.32)


-“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe iyilik/fazilet
mertebesine ulaşamazsınız. Bununla beraber, her ne infak ederseniz, Allah
mutlaka onu bilir.” (Âl-i İmran, 3/92) mealindeki ayet-i kerime günümüzün
mü’minlerine hangi mesajları vermektedir? (15.29)


-İlk himmetler.. ve “infak tiryakisi” haline gelen adanmış ruhlar…
(22.20)


-En makbul sadakayı verenler kimlerdir? Sadakaları boşa çıkaran çirkin
fiiller nelerdir? (25.50)