Heyecan Yorgunluğu…

Heyecan Yorgunluğu…

Soru: Bazı arkadaşlarımız değişik sâiklerle bir yorgunluğa, küskünlüğe düşebiliyor ve yapabileceği işlerin pek çoğunu askıya alıp vaziyeti idare etme ruh haletine girebiliyorlar. Bu durumdaki insanların yeniden aslî hüviyet ve heyecanlarına kavuşabilmeleri için hem kendilerine hem de hizmet arkadaşlarına düşen vazifeler nelerdir?-Hepimiz hakikaten hiç farkına varmadan, bazan bir gün içinde, bazan bir hafta, bir ay, bazan sene içinde, bazan da senelere yayılabilecek şekilde daha uzun süreli bir duraklama dönemine girebiliriz. Bu fertler için de, devletler için de, bir hareket için de söz konusudur ve peygamberler dışında herkes buna maruz kalabilir. (02:15)

-Duraklama sâikleri bazan ülfet ve ünsiyet gibi şeyler olabilir. Bazan gözümüzde o parlak hizmet, parlak hareket aynı çizgide görüle görüle, tabii gibi görünmeye başlar. Evvela biz içimizde onlara karşı olan takdir hislerimizi yitiririz.(02:40)

-Diğer bir sâik, hayat turnikesine ve hizmet turnikesine önce girme gibi şeylerdir. Bunların avantajlı yanları da vardır. Fakat bazan bu mülahazalara takılma da duraklamaya sebebiyet verebilir. (05:30)

-Bazan bu düşünce, seslendirilmeden beklenti halinde olur. İnsan bazan, hüsnü zannın verdiği makamlara dilbeste olabilir ve diğer insanların aklına bile gelmeyen beklentilere girebilir; bir beklenti hastası haline gelebilir. Hatta bu düşüncesini dînî bir takım kurallara da bağlayabilir. (08:00)

-Bazı insanlar çok canlı ve çok hareketlidirler. Bu insanlar farklı yerlerde istihdam edilince kendilerini pasifize edilmiş zannedebilirler. Bu mülahaza ile uzak dururlar. (10:00)

-Bazan insan ilk günlerde duyduğu şeyleri daha sonraları duyamayabilir. Aslında günümüzde Allah’ın izniyle, çok daha güzel şeyler oluyor. Herhalde günümüzdeki hadiselerin yeniden analiz edilmesi lazım, tahlile tabi tutulması lazım. (13:30)

-Heyecan yorgunluğunu gidermek için, görülen rüyalar ve müşahedeler her yerde anlatılmalı. Efendimiz (Sallallahü aleyhi vesellem)’in temessül ettiği rüyaları, O’nun sizinle beraber olduğunu mutlaka anlatmak lazım. (15:00)

-Diğer taraftan, şahıslarda oluşan ve duraklamaya sebebiyet veren bu problemleri görerek, doğru okuyarak, o arkadaşları rantabl olabilcekleri yerlerde istihdam etmek lazım. (17:00)

-Durgunluğa girilince kokuşma da başlar. Diriltme sevdasından, diriliş eri olmadan vazgeçtiğiniz an, siz de ölürsünüz. Allah sizin hayatınızı diriltmeye bağlamıştır.(18:20)

-Hüsrev Hoca’nın hayatından iki örnek: a) Kızının vefatına rağmen dersini  terketmemesi… b) Kitabı elinde tutamayacak hale gelinceye kadar ders takrir etmesi… (22:00)

-Cenâbı Hak dünyanın çehresini değiştirmeyi, bu aktiviteye, böylesine samimiyete, bu dolu dolu heyecana bağlamışsa onun yerini başka şeyle dolduramazsınız. (23:00)

-Yeni müslüman olmalarına rağmen, Ashâb-ı Kirâm Efendilerimizdeki aşk ve heyecan… (24:00)  

-Efendimiz (Sallallahü aleyhi vesellem)’in gerçekleştirdiği bu değişim ve dönüşüm sadece O’na has demek değildir. Sıdk, emanet, fetanet, ismet ve tebliğ vasıflarıya donanan insanlar Allah’ın izniyle zılliyet planında bugün de o değişime vesile olabilirler.

-Günümüzde olan güzel şeyler, Cenâbı Hakkın sizdeki olan ihlasa, samimiyete, vefâya, vifâk ve ittifaka olan teveccühünden başka bir şey değildir. (27:00)