Hac’da Dua

Hac’da Dua

Editör’ün Notu


Sevgili Dostlar,


Son günlerde, M. Fethullah Gülen Hocamızın sağlık durumuyla alâkalı asılsız
iddiadan, tahminden ve hatta gayr-i vaki beyandan ibaret haberlerin yapılmış
olması sebebiyle bu haftanın sohbetini görüntüsüyle beraber neşretmeye karar
verdik.


Evet, Muhterem Hocamızın senelerdir çekmekte olduğu kalb ve şeker ile ilgili
rahatsızlıkları ve bunlarla alâkalı ilaç tedavileri devam etmektedir; fakat,
malum halinin haricinde, ciddi şekilde hasta olduğu ve konuşamayacak durumda
bulunduğu doğru değildir.


“Hac’da Dua” başlıklı sohbeti, Aziz Hocamızı en son haliyle görmeleri için
Sevenlerine hediye ediyoruz. Ayrıca, bunun bir başlangıç olmasını ve sonraki
haftalarda da devamını Cenâb-ı Allah’tan diliyoruz.
Dualarınız
istirhamıyla…


Hac’da Dua


Soru: Hac’dan azamî derecede istifade edebilmek için hangi
hususlara özen gösterilmelidir? O mübarek topraklarda dua ederken nelere öncelik
verilmelidir?-Hacca hangi niyetle gidilmelidir? (00.55)
-O mübarek beldelerde,
hususiyle de Arafat’ta yapılan dualar makbuldür. Orada hazır bulunan salih
kullar hürmetine, Arafat’a liyakatsiz olarak çıkan kimselerin duaları bile geri
çevrilmez. (04.00)
-Kul hakları, Müzdelife ve orada alınan müjde…
(05.00)
-Hacca gideceklere çok önemli bir tavsiye… (07.38)
-Kabe’yi
görünce hangi dua yapılmalı; Mina’da, Müzdelife’de ve Arafat’ta neler
söylenmeli?.. (08.26)
-Kutsal topraklar aynı zamanda mü’minlere düşmanlık
yapan kimselerin Allah’a havale edileceği yerlerdir. (12.15)
-Orada her adım,
Allah’ın rızasına uygun olarak ve Sünnet-i Seniyye’ye uyma kasdıyla atılmalıdır.
(14.07)
-Mübarek seferin, insanın gözyaşlarını coşturan sahneleri…
(18.20)(Not: Keşke, bu son kısmın görüntülerini de sizinle paylaşabilseydik;
heyhat, sanki bir el, Hocamızın o hüzünlü halini, hasretle ağlayışını ve
hicranla yerinden kalkışını görüntülememize mani oldu. Ses kaydımız eksiksiz
olsa da, görüntü o dakikadan itibaren kesildi. Onca gayretimize rağmen video
kaydını bir türlü elde edemedik; “Bunda da bir hayır vardır!” diyerek o bölümü
-hiç olmazsa- sesli olarak neşretmekte karar kıldık.)

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo