A’râftakiler ve Şeytan’ın Tuzakları

A’râftakiler ve Şeytan’ın Tuzakları

Soru: İyi bir kul olabilmenin ve Kur’an’a hizmet edebilmenin zorluğu nazara verilirken, “Bu yol uzaktır / Menzili çoktur / Geçidi yoktur / Derin sular var.” denilmektedir. Bu yolda insanın önüne çıkabilecek şeytânî tuzaklar nelerdir?-Olmuş olacak her şeyi bilen Cenâb-ı Allah’ın imtihan etmesi, bize kendimizi göstermesinden ibarettir; yoksa, o bizi zaten her halimizle bilmektedir. (01.33)


-“Biz mutlaka sizi biraz korku ile, biraz açlık ile, yahut mala, cana veya ürünlere gelecek noksanlıkla imtihan ederiz.” (Bakara, 2/155) mealindeki ayette işaret edilen imtihan çeşitleri… (03.26)


-Cennet yolunda yürürken bir duraktaki surî güzelliklere takılarak asıl hedefi unutan bir sürü insan var! (05.35)


-Şeytanın illüzyonları… (07.45)


-A’râftakiler… (09.55)


-“Onlara, kendisine ayetlerimiz hakkında ilim nasib ettiğimiz kimsenin kıssasını da anlat: Evet, o adam bu ilme rağmen o ayetlerin çerçevesinden sıyrıldı, şeytan da onu peşine taktı, derken azgınlardan biri olup çıktı. Eğer dileseydik, onu o ayetler sayesinde yüksek bir mevkiye çıkarırdık, lâkin o yere saplandı ve hevasının esiri oldu. Onun hali tıpkı köpeğin durumuna benzer: Üzerine varsan da dilini sarkıtıp solur; kendi haline bıraksan da yine dilini salar salya akıtır! İşte bu, tıpkı ayetlerimizi yalan sayan kimselerin misalidir. Sen hadiseyi onlara anlat, olur ki düşünüp kendilerine çekidüzen verirler.” (A’raf, 7/175-176) mealindeki ayet-i kerimelerde anlatılan talihsizler ve onların ayağını kaydıran şeytanî dürtüler… (13.56)


-Sözkonusu beyan-ı ilahîde, bir zamanlar İsm-i A’zam’ı biliyor olmasına rağmen daha sonra yoldan çıkan bir insana “köpek” ve akabinde bazı kimselere de “eşek” denmesinin hikmeti… (20.33)


-“Bela”nın kelime manası, bela çeşitleri ve insanların farklı farklı belalara mübtela olmaları… (24.40)


-Şeytanın zil takıp oynamasına vesile olan insanî boşluk… (26.40)


-Şöhret tutkusunu ötelere kadar taşıyan zavallı birinin “Acaba benim cenazem de bu kadar kalabalık olur mu?” sözüyle dile getirdiği ölçüde hubb-u câha kapılan bir adam şöhreti uğruna her kötülüğü yapabilir. (31.50)


-Sigara haram mıdır? (34.30)

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo