Yıl Seçiniz..

tekvînî ayetler ARŞİV

Kıymetli arkadaşlar, Cenâb-ı Allah, kâinâttaki her şeyi “Ol!” deyivermekle en mükemmel şekilde varlığa erdirebileceği halde, bütün mekânın ve eşyanın mevcudiyetinin belli vakitlere bağlanmasını; mahlukâtın yavaş .....
  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo