Yıl Seçiniz..

Bir İlâhî Âdet: Tedrîcîlik ARŞİV

Kıymetli arkadaşlar, Cenâb-ı Allah, kâinâttaki her şeyi “Ol!” deyivermekle en mükemmel şekilde varlığa erdirebileceği halde, bütün mekânın ve eşyanın mevcudiyetinin belli vakitlere bağlanmasını; mahlukâtın yavaş .....