Yıl Seçiniz..

ATEŞ VE MERDAN (!) ARŞİV

İnsanı yanlış olandan vazgeçirme hususunda, kadimden bu yana uygulanagelen iki temel metot vardır. Bu metotlardan ilki; tehlikeyi nazara verme[1], sakındırma ve uyarma diyebileceğimiz (inzar); ikincisi .....
  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo