15. Nağme: İman Artar ya da Eksilir mi?

15. Nağme: İman Artar ya da Eksilir mi?

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Tevbe Sûresi’nin 124. ayetinde -meâlen-

“Ye­ni bir sû­re in­di­ril­di­ğin­de on­lar­dan ba­zı­la­rı, ‘Bu inen kı­sım han­gi­ni­zin ima­nı­nı ar­tır­dı aca­ba?’ di­ye­rek vah­yi kü­çüm­ser­ler. Ama bu, iman eden­le­rin ima­nı­nı, ya­kîni­ni ar­tı­rır ve on­lar se­vi­nip bir­bir­le­ri­ni müj­de­ler­ler.” buyuruluyor.

Bu 04:52 dakikalık ses kaydında, zikredilen ayetle alâkalı bazı nükteleri ve şu soruların kısmî cevaplarını bulacaksınız:

İmanda artma ya da eksilme nasıl olur?

Halktan bazı kimselerin imanı âlimlerin imanından daha kuvvetli olabilir mi?

Muhterem Hocamızın merhume halası ile alâkalı bir hatıra…

Zamanın ve şartların getirdiği ziyade sorumluluklar söz konusu mudur?

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo