Yıl Seçiniz..

şımarma ARŞİV

   Soru: Cenâb-ı Hakk’ın insanı yeryüzünün halifesi kılması, ona hangi sorumlulukları yüklemektedir? İnsan bu hakikati ruhunda nasıl duyabilir?    Cevap: İnsanın, yeryüzünün halifesi kılınması hakikati .....
  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo