Yıl Seçiniz..

rekâik ARŞİV

 Soru: Dinî hayatı destekleyen ve canlı tutan “müeyyidât” dediğimiz vesilelerin iki önemli rüknü bulunduğu; bunlardan birinin “emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker”, diğerinin de “rekâik” olduğu ifade .....
  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo