Yıl Seçiniz..

mezar-ı müteharrik bedbahtlar ARŞİV

Kıymetli dostlar, Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, şu beyitle sözlerine başladı: “Cihânda âdem olan bîgam olmaz / Anun’çün bîgam olan âdem olmaz” (Necâtî Bey) Sonra Ziya .....
  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo