Yıl Seçiniz..

Kurb-u nevafil ARŞİV

   Soru: Cenâb-ı Hakk’ın kullarını sevmesinin tezahürleri nelerdir?    Cevap: Kelime darlığından ötürü çoğu zaman bir kısım yüce mefhum ve manaları kendi lafızlarımızın içine sıkıştırarak .....