Yıl Seçiniz..

İrşad Mesleği ARŞİV

Soru: “Allah’ın rahmeti sebebiyledir ki, sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalbli olsaydın, çevrenden dağılır giderlerdi.” (Âl-i İmrân Sûresi, 3/159) beyanı zaviyesinden irşad mesleği .....
  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo