Yıl Seçiniz..

içtimâî ruh ARŞİV

  Soru: Muhterem Efendim! Cuma hutbesinde, “içtimâî ruh” tabiri geçti. Bir makalenizde ona “vicdan genişliği veya inkişâfı” da denebileceğini ifade buyuruyorsunuz. “İçtimâî ruh” nasıl anlaşılmalıdır? .....
  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo