Yıl Seçiniz..

Hullet ARŞİV

Kendiyle yüzleşme âbidelerinden biri de hiç şüphesiz Halîlürrahmân olarak anılagelen Hazreti İbrahim (aleyhisselâm)’dır. O, yerde gökte her zaman “hullet” vasfıyla anılageldi. Öyle ki Hazreti Ruh-u .....
  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo