Yıl Seçiniz..

haberi tahkik ARŞİV

   Soru: İfk hâdisesiyle ilgili olarak Nûr sûresinde yer alan, “Nasıl oldu da onu işitir işitmez, ‘Böylesi iftiraları ağzımıza alamayız, böyle şeyler bize yakışmaz. Hâşa! .....
  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo