Yıl Seçiniz..

fikir teâtîsi ARŞİV

Belli kural ve kaideler çerçevesinde karşılıklı konuşma, herhangi bir hakikatin/hakikatlerin vuzuh ve inkişafı adına fikir teâtîsinde bulunma diyebileceğimiz ‘münazara’, aynı kanun ve esaslara dayanarak beyin .....
  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo