Yıl Seçiniz..

Yardım Çeşitleri ARŞİV

   Soru: Hizmet’in en mümeyyiz vasıflarından biri olan “başkalarına el uzatma” hasletini kazanma ve bunu pratiğe dökme adına yapılabilecek faaliyetler nelerdir?    Cevap: Başkalarının yardımına .....
  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo