Yıl Seçiniz..

Usûl-ü Fıkıh ARŞİV

Soru: Sohbetlerinizde sık sık Usûlüddin’e bağlı kalmanın öneminden bahsediyorsunuz. Konunun açılımını lütfeder misiniz? Cevap: Usûlüddin, dinde temel olan asıllar, prensipler, ölçüler demektir. İnancın çerçevesini belirleyen .....
  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo